Sol da Lagonciña – Herederos de Jesús Soto Vázquez

Sol da Lagonciña

Bodega de colleiteiro fundada en el año 2010.


CÓMO LLEGAR

CONTACTO

Razón Social: Herederos de Jesús Soto Vázquez, S.L.
Dirección: Av. Balneario, 2 - Berán
Ayuntamiento: 32425 Leiro
E-mail: terraparq@gmail.com
Teléfono: 639 709 028
Persona de contacto: David Soto González