Adegas e Colleiteiros


Unha das particularidades da D.O. Ribeiro é a distinción entre a figura de adega e colleiteiro. A figura do colleiteiro foi regulamentado no ano 1987 e contémplase no artigo 17 do Regulamento relativo aos rexistros de adegas, no cal existe un subrexistro de adegas de colleiteiros. Enténdese por colleiteiro as adegas que elaboran menos de 60.000 litros ao ano e só a partir de uva de colleita propia, sen poder adquirir uva de outros viticultores. Pola súa banda, as adegas poden elaborar viños con uva dos seus propios viñedos ou comprar a outros viticultores.


tabla-datos-ribeiro-2023-gl

Adegas con produto certificado

Os viños amparados pola Denominación de Orixe Protexida Ribeiro deben cumprir cos requisitos establecidos no Prego de Condicións e Manual de Calidade, que regula o seu proceso de produción, para obter a súa certificación de produto. Este Prego recolle todas as etapas da produción e garante a orixe do produto e o seu trazabilidad. Previamente á certificación de cada tipo de viño, avalíase que tanto as instalacións do subministrador como os seus procesos de elaboración se adecúan ao establecido, ademais de realizarse análise física-químicos e organolépticos das mostras tomadas para o efecto durante esta avaliación. As adegas poden comercializar os tipos de viño así certificados con márcaa “D.O.P. Ribeiro”, mentres que o seu incumprimento podería supoñer a non concesión ou retirada do certificado e o uso da marca impedindo á adega vender viño baixo esta designación.

Adegas con produto certificado

Adegas